สถานที่สำคัญใกล้เคียง

การคมนาคม
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผืิอก
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
โฮมโปร
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลสยามราษฎร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยคำ
สวนสัตว์เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่